Dagens nyheters tidningsmuseum

Dagens nyheter 90 år - jubileumsaffischI ett projekt som Digidaily finns det all anledning att ibland höja blicken över det viktiga arbetet med enskilda tidningslägg, metadata och bildkvalitet och få kunskaper om dagstidningarnas historia och betydelse i samhället. Projektgruppen på KB besökte därför 8 december tillsammans med resten av Kungliga bibliotekets enhet för dagstidningar Dagens nyheters tidningsmuseum. Museet ligger i källaren under DN:s hus på Gjörwellsgatan i Stockholm och ger en bra överblick över tidningens öden sedan 1864.

Vår guide var Bengt Falkkloo som efter 38 år på tidningen kunde ge oss inblickar i både tekniska och redaktionella förändringar. Han inledde med ett föredrag om tidningens historia i Klara och på Kungsholmen.

Rubriktypsnitt i trä från Dagens nyheterDärefter gjorde vi en rundtur i museet och kunde orientera oss i förändingarna i produktionen från gamla tiders blysättning med lösa typer och senare sättmaskiner, över fotosättningen där vissa moment datoriserades och vissa fortsatt var mer manuella och analoga, och till slut in i den tid där tidningen helt produceras i datormiljö ända fram till utskriften på tryckplåtar.

Provisoriskt mörkrum på hotellets badrumEn särskild avdelning i museet ägnas åt tidningens viktiga bildhistoria med ett väldigt konkret exempel (i uppbyggd hotellrumsmiljö) på hur mycket arbete det låg bakom en enda bild från en allsvensk fotbollsmatch. Fotografen var tvungen att bygga om badrummet på hotellet till ett provisoriskt mörkrum och när bilden väl var klar behövde han tjuvkoppla telefonen mot den tunga bildsändaren han hade med sig. Efter tjugo minuters sändning kunde tidningen så ta emot en bild för publicering tillsammans med matchreferatet.

Barnvagn för tidningsutdelningVi gick så vidare till de redaktionella delarna av museet och fick en del fina historier om journalister som Barbro (Bang) Alving, Rudolf (R:et) Eklöw och Jan Olof (Jolo) Olsson. Sedan fick vi se det ganska stora biblioteket i museet där alla böcker är skrivna av medarbetare på tidningen och fick ytterligare tidningshistoria om Herbert Tingsten med flera. Vi avslutade med att ta hissen upp från museet till ett kort besök uppe på DN:s redaktion och kände oss efter detta lite mer insatta i det material som projektets fortsättning förhoppningsvis kan ta sig an.

Tidningsmuseet är väl värt ett besök och borde vara mer känt än det är. Den som har lust att boka ett besök för en grupp kan kontakta Dagens nyheters och Expressens mediecenter, där man också kan få en inblick i hur dagens tidning produceras.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar

Första Aftonbladet från den 6:e december 1830

Nu tar vi oss ett hopp bak i historien, närmare bestämt till den 6:e december 1830 då första numret av Aftonbladet lämnade pressarna. Observera att tidningen här på sidan inte är sökbar, men det kommer den naturligtvis att vara sedan.

Du kan även hämta hem hela tidningen i PDF-format.
Aftonbladet nr 1

Trevlig läsning!

Första Aftonbladet från 6:e december 1830

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , | 2 kommentarer

En fredag i Mullsjö

Kungliga bibliotekets (KB) största samling till volymen är helt säkert samlingen av dagstidningar. Ett försök till uppskattning av dess storlek pekar på att den omfattar drygt 120 miljoner sidor till dags dato. Som av allt annat svenskt tryck finns det en motsvarighet i det reservexemplar som finns på Lunds universitetsbibliotek.

Dessa två samlingar är avsedda att bevaras som original för evigt eller åtminstone så länge som pappersfibrerna behagar hålla ihop. För digitaliseringen vill man inte förstöra de rena arkivexemplaren. Därför har KB sedan länge haft möjlighet att använda en annan stor samling av dagstidningar som inte har samma krav på bevarande, nämligen Uppsala universitetsbiblioteks samling 1851–1978. Delar av samlingen användes 1983–2007 till retrospektiv mikrofilmning, varefter de filmade exemplaren kastades. Nu används i många fall just detta exemplar för skanningen i Digidaily.

Fram till och med 1978 finns det alltså ett extra exemplar utöver de två arkivexemplaren. Eftersom Uppsala universitetsbibliotek inte fick några så kallade pliktexemplar efter 1978 så är situationen 1979 och framåt besvärligare. Länge såg det ut som om KB skulle behöva använda sitt eget arkivexemplar för denna period.

Sommaren 2011 fick dock KB en unik chans att förvärva ett extra exemplar av ett 30-tal dagstidningar från sent 1980-tal fram till ungefär 2010. Erbjudandet kom från Andreas Lyxell och hans syster. Deras far Sune Lyxell samlade under många år dagstidningar för den journalistutbildning han grundade och drev vid Nordiska Journalisthögskolan i Mullsjö. Eftersom utbildningen var nerlagd och fastigheten där samlingen förvarades dessutom var såld så var det i början av juni ganska bråttom att bestämma om och i så fall hur samlingen skulle tas emot av KB.

Jag fick därför tämligen oväntat tillbringa fredagen 3 juni på tåg till och från Mullsjö, samt några timmar i en gammal pingstkyrka där materialet fanns. Det gällde för min del att försöka se lite mer i detalj vad som fanns i samlingen och i vilket skick det var. Jag klev alltså runt försiktigt i några timmar i den fullpackade lokalen med penna och block. Eftersom samlingen såg både komplett ut och var i bra skick kunde jag konstatera att det verkligen skulle vara mödan värt att försöka transportera alla dessa tiotusentals tidningsnummer till biblioteket. Med hjälp av Andreas Lyxell och hans syster ordnades en inte alltför dyr transport av åtskilliga ton tidningar i tre långtradare med släp och materialet fraktades till Statens bilbioteksdepå utanför Bålsta.

Nu i dagarna har KB skickat iväg den första delen av materialet från Mullsjö för skanning hos Riksarkivet-MKC i Fränsta och Sune Lyxells trägna samlande av svenska dagstidningar blir därmed ett mycket stort stöd när de tryckta dagstidningarna blir digitala.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter | 5 kommentarer

Digidaily i DN och på Biblioteksstämman

Digidaily var med i DN kultur, sidorma 4-5, den 18:e november.
Artikeln kan även läsas här.

Se även ett föredrag om Digidaily på Biblioteksstämman den 24 november
Föredrag om Digidaily

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter | Lämna en kommentar

Tekniska specifikationer

Innan man kan börja arbeta med att digitalisera materialet krävs ett stort och intensivt förarbete. Mycket ska bestämmas och många ämnen måste diskuteras grundligt.
På KB började vi med att diskutera hur vi vill att slutprodukten ska se ut. Vad var viktigast för KB, bevarandeskäl eller sökbarhet? Till vilka vill KB nå ut med materialet, vilka är potentiella användare?
Sedan gick vi vidare med den tekniska delen. Svartvitt eller färg? Upplösning? Filformat?
Hur ska metadatan se ut? Vilka tekniska delar måste bestämmas redan nu inför framtida publicering på Internet? Ja, listan kan göras lång.
Grupperna som diskuterade var oftast ett tvärsnitt av KB:s många yrkesområden. Bibliotekarier, utvecklare, tekniker, administratörer etc. Och givetvis var MKC med i diskussionerna. Dessutom har vi haft referensgruppsmöten med våra kollegor i Finland och Norge, som redan kommit en bra bit på väg, för att försäkra oss vårt tänk är rätt.

I den ursprungliga tekniska specifikationen valde vi att tidningarna skulle skannas i gråskala, mycket för att spara lagringsyta. Då IT-kostnader fortfarande är en betydlig del av en myndighetens budget måste sådana aspekter vägas in. Vi resonerade att sökbarheten i texten är det väsentliga, inte läsupplevelsen på skärmen.
Drygt ett år in i projektet levererade Karl-Magnus Drake på Riksarkivet en rapport beställd av KB, angående filformatet JPEG2000 och långtidslagring. Rapporten bekräftade positivt vad vi redan hade hoppats på, att JPEG2000 lämpar sig bra för långtidslagring av tidningsmaterial. Filformatet JPEG2000 används idag även av Finland, Norge och Holland och många andra länder vid lagring av tidningar.
Med det i bakhuvudet och med den ”djärva” idén att bara spara en fil, en arkivfil, ansåg vi att vi nu hade råd att att spara tidningarna i färg istället. Något jag tror många kommer att uppskatta då färg verkligen ger ett mervärde åt läsupplevelsen. Och en del av det tidiga materialet har fantastiska illustrationer i färg!
För dem som vill fördjupa sig i JPEG2000 rekommenderar jag att läsa Karl-Magnus Drakes JPEG2000-utredningsrapport.
Eftersom projektet ar ett utvecklingsprojekt så kommer kravspecifikationen att kontinuerligt att utvärderas och ev. omarbetas. För den intresserade finns här att läsa den senaste versionen av vår kravspecifikation.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Materialet i samlingarna

Det mesta av KB:s tidningsmaterial
finns i Bålsta i Statens biblioteksdepå (SBD).
KB har 31 600 hyllmeter dagstidningar eller c:a 122 miljoner tidningssidor.
I projekt Digidaily kommer vi främst att koncentrera oss på Aftonbladet med start 1830 och Svenska Dagbladet som började sin utgivning 1884.

Tidningarna är av många varierande
format, den största sidan är hela
90 x 50 cm!
Det faktum att det finns en rik flora av format, samt att de existerar samtidigt, kommer att ställa digitaliseringsprocessen för en rad utmaningar.

Tidningarnas skick varierar också kraftigt. Under vissa årtionden t.ex. 1870-1920 användes en billigare pappersmassa gjord på barrträ, som tyvärr idag är i upplösningstillstånd. Ibland är materialet så skört att man knappt kan bläddra i det utan att pappret blir till konfetti.
Som tur är har KB till sitt förfogande en hel del dubbletter som kan användas. En del material kommer sannolikt också behöva lagas innan skanning.

Under årens lopp har de inkomna tidningarna bearbetats på olika sätt. I samlingen finns därför både inbundet material och lösa tidningar. I projektet arbetar vi mycket med metodutveckling, hur vi anpassar materialet för en effektivare digitalisering; t.ex. ska man skanna direkt från läggen eller ska man ta loss sidorna? Vilken skanner passar till vilket material? Hur lagar man trasiga sidor innan skanning? Vad gör vi om sidorna är för trasiga? Frågorna är många.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | 3 kommentarer

Film om Digidaily

Tack till alla från tidnings- och forskarvärlden som kom till KB:s seminarium om Digidaily den 2 november! Vi fick verkligen klart för oss att vi är på rätt väg. Och att det vi gör är efterfrågat och efterlängtat. Tack för all respons och bra och relevanta frågor!

Under seminariet hade vi premiärvisning av informationsfilmen om projektet. Klicka på länken nedan så kommer du till filmen.
Digidaily -En tidningsdröm på väg att bli verklighet

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | 6 kommentarer

Välkommen!

Välkommen till projekt Digidaily – En tidningsdröm på väg att bli verklighet!
Följ med oss på den spännande resan från gammalt tidningsmaterial till digitaliserade sökbara tidningar. Ambitionen med bloggen är att alla som är nyfikna på digitalisering av tidningar får möjligheten att följa projektet på lite närmare håll; att se hur projektet fortskrider i både text och bild.

Först lite bakgrund – Dagstidningar har i alla tider hört till det mest efterfrågade materialet på KB. Fram tills nu har tidningarna mikrofilmats och i bl.a. mikrofilmsläsesalen på KB kan alla som vill, leta i och läsa allehanda tidningar, gamla som nya. Men att veva fram mikrofilm ruta för ruta känns idag inte optimalt. Därför tar vi nu språnget att göra våra gamla tidningar digitala!

En liten brasklapp, i projektet finns tyvärr inte utrymme för tillgängliggörandet av det digitala materialet. KB kan alltså dessvärre ännu inte visa upp tidningarna på Internet.

Digidaily är ett utvecklingsprojekt där Riksarkivet, Kungliga biblioteket och Mittuniversitetet tillsammans ska utveckla rationella metoder och processer för digitalisering av dagstidningar.
Finansiärer är EU:s strukturfonder i Mellersta Norrland, Riksarkivet, Kungliga biblioteket, Mittuniverstitetet, Schibsted Sverige och Länsstyrelsen i Västernorrland

Den här bloggen är främst avsedd att ge löpande information om projektet. Vill du läsa mer om projektets mål och syfte, styrgruppens sammansättning, vilka som är med i projektet, finansiärer m.m. gå då in på KB:s officiella projektsida.

Läs också mer om Digidaily på Riksarkivets hemsida. Där beskrivs mer MKC:s del i projektet. MKC betyder Mediakonverteringscenter och är Riksarkivets avdelning för digitalisering. MKC ligger i Fränsta.


En tidningsdröm på väg att bli verklighet

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter | 2 kommentarer